LOGIS

VESTI

15 May 2024Program konferencije je raspoloživ ovde!
9 May 2024Preliminarni program konferencije je dostupan ovde.
12 April 2024Prijavu za kotizacije plaćanjem preko pravnog lica je moguće realizovati popunjavanjem forme na ovom linku.
12 April 2024Prijavu za neki od partnerskih paketa je moguće realizovati na ovom linku.
12 April 2024

Sajt je pušten u rad!!!

Program konferencije

Program je dostupan klikom na sliku u nastavku!

Predsednik:

Prof. dr Milorad Kilibarda, dipl.inž.  

PARTNERSTVO

Prijavu za neki od partnerskih paketa je moguće realizovati ovde.
Nakon prijave ćete biti kontaktirani od strane Organizacionog odbora konferencije za sve detalje u vezi obrade prijave.
Za sva pitanja oko LOGIS2024 konferencije slobodno se obratite organizatorima na:
e-mail: logis@sf.bg.ac.rs
telefoni: +381 11 3091335 +381 63 8835084
fax: +381 11 3096704
adresa: Saobraćajni fakultet - Odsek za logistiku (LOGIS konferencija) Vojvode Stepe 305 11000 Beograd Srbija

LOKACIJA KONFERENCIJE

LOGIS se održava na Univerzitetu u Beogradu - Saobraćajni fakultet
ulica Vojvode Stepe 305
grad Beograd
država Srbija
geokoordinate 44.7663733, 20.48551
Slike sa Međunarodne logističke konferencije LOGIS 2024 će uskoro biti postavljene na ovom linku.


Prezentacije sa Međunarodne logističke konferencije LOGIS 2024 će uskoro biti postavljene na ovom linku.


Snimak promocije Međunarodne logističke konferencije LOGIS možete videti na sledećem video snimku:    

Članovi:

Prof.dr Milan Andrejić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Nenad Bjelić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Mladen Božić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Svetlana Dabić - Miletić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Dragan Đurđević, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Nemanja Golubović, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Doc.dr Mladen Krstić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Vukašin Pajić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Nikola Pavlov, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Dražen Popović, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Milica Radević, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Gordana Radivojević, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Branislava Ratković, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Snežana Tadić, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Miloš Veljović, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku
Prof.dr Slobodan Zečević, Saobraćajni fakultet, Odsek za logistiku

SAJAMSKO IZLOŽBENI DEO

Konferencija obuhvata sajamsko izložbeni prostor, gde kompanije i  partneri iz privrede mogu predstaviti svoje kompanije, rešenja, proizvode i usluge

Paneli

U okviru tematskih panela biće razmatrani ključni izazovi, trendovi i dostignuća u logistici i lancima snabdevanja

Tematske sesije

Na tematskim sesijama prezentovaće se inovacije, nova rešenja, projekti koji su razvijani i primenjenu u različitim privrednim sekotrima i kompanijama.

TEME POST

gfshgfh

LOGIS

 

Međunarodna konferencija Logističke inovacije i rešenja (LOGIS) uspostavljena je sa ciljem da se poveže privreda sa akademskom zajednicom, da se povežu studenti sa kompanijama i da se predstave najnovija logistička dostiguća, inovativna rešenja, iskustva i dobra praksa.

Konferencija predstavlja međunarodni logistički forum, gde ćete biti u prilici da kao partneri i organizatori, predstavite realizovane i aktuelne projekte, planove i dostignuća. To će biti prilika da zajedno sagledamo nove trendove, tehnologije i rešenja, te da kroz sinergiju nauke i privrede kreiramo rešenja koja će adekvatno odgovoriti na logističke izazove i trendove.

KOTIZACIJE

Za pojedince kotizacija za prsustvo konferenciji je 14 000 dinara.

U slučaju prijave grupe od tri i više učesnika iz jedne kompanije, kotizacija je 12 000 dinara po učesniku.

Pravna lica

Prijavu za kotizacije za plaćanje preko pravnog lica je moguće realizovati popunjavanjem forme na ovom linku.
Nakon prijave ćete biti kontaktirani od strane Organizacionog odbora konferencije za sve detalje u vezi plaćanja kotizacija.

Fizička lica

Plaćanje kotizacija se relizuje uplatom na žiro račun fakulteta. Radi dobijanja podataka potrebnih za uplatu kotizacije potrebno je kontaktirati Organizacioni odbor na e-mail adresu konferencije (logis@sf.bg.ac.rs)

Podaci potrebni za uplatu su:

-Primalac: Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd

-Svrha uplate: Kotizacija za LOGIS 2024

-Žiro račun: 840-1443666-83

-Poziv na broj: 52-1050

Primer popunjene uplatnice je dat ovde

Ključne teme konferencije LOGIS 2024

 • Digitalizacija u lancima snabdevanja, logistici i transportu,
 • Automatizacija i robotizacija logističkih sistema i procesa,
 • Veštačka inteligencija u logistici i lancima snabdevanja,
 • Primena informacionih tehnologija i softverskih rešenja u logistici i lancima snabdevanja,
 • Održivost logističkih rešenja i lanaca snabdevanja,
 • Novi trendovi i rešenja u intermodalnom transportu,
 • Inovativna rešenja u logističkih centrima i skladišnim sistemima,
 • Optimizacija logističkih procesa transporta i distribucije robe,
 • Nova rešenja u međunarodnoj logistici i transportu,
 • Trendovi i izazovi na logističkim tržištima,
 • City logistika,
 • Zelena logistika,
 • Zelena logistika,
 • Logistika povratnih tokova.
 

Studentske sekcije

Poseban deo konferencije biće posvećen studentima, njihovim znanjima i veštinama. Bićete u prilici da ih bliže upoznate, sarađujete sa njima na rešavanju konkretnih zadataka i problema, izradi studija slučaja na konkretnu temu.